Närke

Med reservation för eventuella ändringar.

SÖNDAG 12 februari, 12 mars och 16 april 2023

Askersund stor P bakom Shell

7.00

Hallsberg Sydnärkehallen

7.45

Kumla Shell

8.15

Örebro Trängens Idrottsplats

9.00-9.15

För övriga stopp denna dag vänligen se fliken "Västmanland".