Närke

Med reservation för eventuella ändringar.

LÖRDAG 14 oktober, 11 november och 9 december 2023

Askersund stor P bakom Shell

7.00

Hallsberg Sydnärkehallen

7.45

Kumla Shell

8.15

Örebro Trängens Idrottsplats

9.00-9.15

För övriga stopp denna dag vänligen se fliken "Västmanland".