Västerbotten

Med reservation för eventuella ändringar.

MÅNDAG 24 april och 22 maj 2023

Husum torget

14.00

Nordmaling OK/Q8 aut.stn

14.45

Hörnefors INGO

15.30

Umeå intill MM

16.30

Vännäs IP

17.30

Vindeln jvstn

19.00

TISDAG 25 april och 23 maj 2023

Hällnäs P badplatsen

7.00

Åmsele Q-star

7.45

För övriga stopp denna dag vänligen se fliken "Lappland".