Blekinge

Med reservation för eventuella ändringar.

MÅNDAG 16 oktober och 11 december 2023

Karlshamn Bellevueparken

15.30

För övriga stopp denna dag vänligen se fliken "Småland".

TISDAG 17 oktober och 12 december 2023

Holmsjö Sillhövda k:a

12.30

Rödeby Rödebybacken

13.00

Karlskrona vid Netto P skolan

13.30

Jämjö miljöstn fritidsgård

15.00

För övriga stopp denna dag vänligen se fliken "Småland".