Blekinge

Med reservation för eventuella ändringar.

MÅNDAG 6 februari och 20 mars 2023

Karlshamn Bellevueparken

15.30

För övriga stopp denna dag vänligen se fliken "Småland".

TISDAG 7 februari och 21 mars 2023

Holmsjö Sillhövda k:a

12.30

Rödeby Rödebybacken

13.00

Karlskrona vid Netto P skolan

13.30

Jämjö miljöstn fritidsgård

15.00

För övriga stopp denna dag vänligen se fliken "Småland".