Lappland

Med reservation för eventuella ändringar.

TISDAG 25 april och 23 maj 2023

Hällnäs P badplatsen

7.00

Åmsele Q-star

7.45

Rusksele mittemot affären

8.30

Lycksele bakom Dollar Store

9.30

Kattisavan bygdegård

10.30

Blåviksjön rastplats

11.00

Åskilje affären

11.30

Gunnarn intill Konsum

12.00

Barsele Folkets hus

12.30

Stensele

13.00

Storuman IP

13.30

Vilhelmina Sagahallen

15.30

Meselefors rastplats

16.15

Dorotea torget

17.00

Hoting bakom posten

17.45

Backe bakom f.d OK/Q8

18.45